VORES HISTORIE

Svanekollektivet består af en gruppe af sangskrivere, som er blevet ført sammen af Esben Svane på Thyregod Songwritercamp.

Alle musikere befinder sig i Danmarks musikalske vækstlag, og alle har et højt ambitionsniveau for deres musiske projekter. Kollektivet er skabt i en tro på, at musikalske fællesskaber er givende, både for de involverede producere, sangskrivere og artister, for den musik som bliver skabt, og for det publikum, som musikken kommunikeres ud til og i samspil med.


I kollektivet stiler vi aktivt efter at løfte hinanden, i stedet for at betragte hinanden som konkurrenter. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og det er vores oplevelse, at vores musikalske produkter såvel som vores menneskelige udvikling bliver skærpet og udfordret heraf.


Som sangskrivere har vi en bred musikalsk palette, og vores kompositioner omfavner mange forskellige genrer. Du vil derfor kunne møde forskellige udtryk i de kompositioner, som artisterne i kollektivet udgiver og optræder med, og du vil ligeledes blive mødt af forskelligartede produktionsuniverser. 

Det er dog fælles for alle kollektivets sangskrivere, at vi i større eller mindre grad har et fast referencepunkt i singer-songwriter traditionen.


Kollektivet er navngivet efter Esben Svane, da nogle af de kerneværdier, som Esben har udtrykt og sat ord på, er blevet til et fælles standpunkt for os i vores relation til hinanden. Derudover er Esben Svane en fælles mentorfigur for os alle, som vi kan kontakte og få inputs fra.


Vi håber, at vi i Svanekollektivet kan være med til at udgøre og udvikle den bølge af sammenhold, som andre inspirerende musikkollektiver og foreninger i det danske musikliv er med til at skabe. Vi håber på, at dette sammenhold og mangfoldighedsfokus kan sættes foran individualisme og frygt for ikke at overstråle ens musikalske kollegaer.


For mere info kontakt os på svanekollektivet@gmail.com